COSMO SQUARE logo行こうよ!コスモスクエア
お問合せ
サイトマップ
コスモ案内コスモマップコスモニュース会員情報情報誌紹介

情報誌紹介

情報誌の紹介


会員情報誌「大阪港」
 

会員情報誌「大阪港」


・大阪港に関するポートニュースを紹介する
大阪港振興協会による季刊発行の情報誌

大阪築港100年

大阪築港100年

「大阪築港100年」
-ハードカバー-
上巻 \5‚000
中巻 \5‚000
下巻 \8‚000


・明治からの大阪築港の歩みをまとめた本

《販売場所》公益社団法人大阪港振興協会